Phòng mẫu tiếng Anh là gì

Herbarium là cách gọi tiếng Anh cho phòng mẫu. Đây là nơi chuyển những ý tưởng thiết kế từ bản vẽ thành sản phẩm may hữu hình.

phong mau tieng anh la gi

Phòng mẫu tiếng Anh là herbarium. Phiên âm: /hɜːˈbeə.ri.əm/.

Là một sản phẩm mẫu có thể giúp cho bất kỳ ai hiểu thêm về kiểu dáng, chất lượng sản phẩm hay hình dung tổng thể về sản phẩm.

Các từ đồng nghĩa với herbarium:Phòng mẫu tiếng Anh là gì

Anthology, agglomeration, sheaves, assemblage.

Một số mẫu câu về herbarium:

A herbarium will contain thousands of sheets of dated, pressed plants.

Một loại cây họ thảo sẽ chứa hàng ngàn tờ cây có niên đại, ép.

The herbarium was founded in 1864 by one of the first botany professors in the country.

Herbarium được thành lập vào năm 1864 bởi một trong những giáo sư thực vật học đầu tiên ở nước này.

She is curator of the Botanical Gardens’ herbarium.

Cô ấy là người quản lý các di sản của Vườn Bách thảo.

He was collecting plants for the museum’s herbarium.

Anh ta đang thu thập thực vật cho các bảo tàng của bảo tàng.

Bài viết phòng mẫu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi empirecitythuthiem.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339