Minh bạch là gì

Minh bạch là một khái niệm trừu tượng và toàn diện, thể hiện sự công bằng trong việc tiếp cận thông tin, đáng tin cậy và khả năng dự đoán của tổ chức cung cấp thông tin.

minh bach la gi

Minh bạch là một khái niệm khá trừu tượng và rộng lớn, một số người nhầm lẫn minh bạch đồng nghĩa với công khai, minh bạch được hiểu là tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin, tính tin cậy và dự đoán trước của cơ quan cung cấp thông tin.

Vai trò của minh bạch trong cuộc sống.

Với xã hội, minh bạch sẽ giúp nguồn lực xã hội một cách hiệu quả, về nguyên tắc, nguồn lực và tài sản của xã hội sẽ có cơ hội tìm đến người sử dụng nó hiệu quả.

Với các nhà đầu tư, việc minh bạch rất quan trọng đối với việc giảm thiểu chi phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Với bộ máy nhà nước, minh bạch có vai trò quan trọng trong giảm thiểu tham nhũng, cần phải minh bạch tạo ra sức ép để bộ máy nhà nước được vận hành tốt hơn.

Một số hình thức minh bạch.

Minh bạch trong tiến trình công việc và thông tin.

Minh bạch trong nhiệm vụ.

Minh bạch về tầm nhìn sản phẩm.

Minh bạch trong ước lượng.

Minh bạch trong các chỉ tiêu tài chính.

Minh bạch trong đời sống.

Bài viết minh bạch là gì được tổng hợp bởi Empirecitythuthiem.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903 191 286