Đau họng tiếng Anh là gì

Sore throat trong tiếng Anh đề cập đến tình trạng cổ họng bị đau và kích ứng. Đau họng có thể tự lành nhưng cũng dễ tái phát hoặc kéo dài.

dau hong tieng anh la gi

Một số mẫu câu đau họng trong tiếng Anh:

She had a sore throat: Cô ấy bị đau họng.

I had a sore throat and aching limbs: Tôi bị đau họng và đau chân tay.

I had a sore throat and it hurt to swallow: Tôi bị đau họng và đau khi nuốt.

I’ve got a sore throat and a blocked nose: Tôi bị đau họng và nghẹt mũi.

The singer complained of a sore throat after Wednesday’s show: Ca sĩ phàn nàn về đau họng sau buổi biểu diễn hôm thứ Tư.

Mary has a bad cold and sore throat: Mary bị cảm lạnh và đau họng.

This medicine should soothe your sore throat: Thuốc này sẽ làm dịu cơn đau họng của bạn.

Gargling with salt water may help your sore throat: Súc miệng bằng nước muối có thể giúp giảm đau họng.

I bought some lozenges to soothe my sore throat: Tôi đã mua một số viên ngậm để làm dịu cơn đau họng của tôi.

Symptoms include a sore throat and dry, persistent cough: Các triệu chứng bao gồm đau họng và ho khan, khô kéo dài.

I think I’m getting a cold – I’ve got a sore throat and a runny nose: Tôi nghĩ rằng tôi đang bị cảm lạnh – Tôi bị đau họng và sổ mũi.

I had to be careful not to get a sore throat and lose my voice: Tôi phải cẩn thận để không bị đau họng và mất giọng.

Performances had to be canceled when she had a sore throat: Buổi biểu diễn phải bị hủy bỏ khi cô bị đau họng.

Bài viết đau họng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi empirecitythuthiem.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339