Progress là gì

Progress được hiểu là tiến triển, là sự phát triển hướng lên và cải thiện. Người tiến bộ là người biết nỗ lực và phấn đấu để thăng tiến trong cuộc sống.

progress la gi

Progress là một quá trình chuyển sang trạng thái được cải thiện hoặc phát triểt hơn.

Phiên âm: /ˈprəʊ.ɡres/.

Các từ đồng nghĩa với progress:Progress là gì

Advance, go ahead, move, proceed, plan.

Một số ví dụ về progress:

We’re making slow but steady progress with the decorating.

Chúng tôi đang tiến triển chậm nhưng ổn định với việc trang trí.

The doctor will cell next week to check on your progress.

Bác sĩ sẽ gọi vào tuần tới để kiểm tra tiến độ của bạn.

We need some sort of graph on which we can chart our progress.

Chúng ta cần một số loại biểu đồ mà chúng ta có thể biểu đồ tiến trình của chúng ta.

Alex is just plodding along at school, making very little progress.

Alex chỉ đang cày cuốc ở trường, tiến bộ rất ít.

Bài viết progress là gì được tổng hợp bởi empirecitythuthiem.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903 191 286
0903.191.286